events

جا به جایی شرکت و استقرار آن در محل جدید

جا به جایی شرکت و استقرار آن در محل جدید

14 بهمن , 1396

پس از گذشت یک سال از فعالیت شرکت روی خط مدیا و گذر از فراز و نشیب­ های فراوان، در ابتدای تیر ماه شرکت به نشانی جدید منتقل شد. امید است در سال جدید با نیرو و توان بیشتری در مسیر پیشرفت و توسعه  گام برداردیم.