کلان­ داده

کلان­ داده

4 بهمن , 1396

کلان ­داده به مجموعه داده‌هایی گفته می‌شود که مدیریت، کنترل و پردازش آنها فراتر از توانایی نرم‌افزارها در یک زمان پذیرفته شده و مورد انتظار است. از دیگر راهبردهای این مجموعه استفاده از جدیدترین سیستم­ های ذخیره ­سازی داده ­های بزرگ در پروژه­ هاست.